//

Izjava o privatnosti i sigurnost osobnih podataka

Izjava o privatnosti i sigurnost osobnih podataka

Ordinacija dentalne medicine dr. Renata Ostojić (u daljnjem tekstu: Ordinacija Ostojić); OIB: 48585811732, u svojoj poslovnoj jedinici u Zagrebu, Resniki put, kao voditelj obrade vaših osobnih podataka, koristi i štiti sve informacije koje Korisnici istoj dostavljaju kada koriste web stranicu www.novi-osmijeh.hr i naše ostale usluge, osobito u pogledu obrade osobnih podataka u pružanju svojih usluga.

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na određenu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može odrediti. Konkretno, osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet korisnika (primjerice ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja i sl.).

Obrada osobnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.

Kako prikupljamo osobne podatke

Ordinacija Ostojić prikuplja Vaše osobne podatke, između ostalog, u slijedećim slučajevima:

 • ako nas izravno kontaktirate putem bilo koje internetske stranice Ordinacije Ostojić kako biste zatražili informacije ili ponudu za naše usluge, putem naše kontakt forme
 • ako izravno kod nas kupite uslugu
 • ako odgovorite na naše izravne marketinške kampanje, na primjer ispunjavanjem kontakt forme za unos podataka na našoj internetskoj stranici
 • ako nam naši partneri dostave vaše podatke na dozvoljen način
 • ako ste mlađi od 16 godina, molimo vas da nam ne pružate nikakve podatke bez odobrenja roditelja ili skrbnika.

Kako se vaši podaci mogu koristiti

Korištenje osobnih podataka u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka mora biti opravdano temeljem jedne od pravnih „osnova“, a mi ovim pravilnikom utvrđujemo osnove za svaku upotrebu osobnih podataka.

Opravdane osnove za obradu podataka su, između ostalog, legitimni interes, ugovorna obveza, zakonska osnova i suglasnost. Obradu na temelju legitimnog interesa Ordinacija Ostojić koristi za promoviranjem i pružanjem informacija o svojim uslugama, u svrhu održavanja najviših standarda prodaje usluga iz svoje ponude. Temeljna prava i slobode postojećih i potencijalnih kupaca odmjerena su u odnosu na interes Ordinacija Ostojić da obrađuje podatke u navedenu svrhu.

Ordinacija Ostojić će prikupiti kontaktne podatke, podatke o izvršenim uslugama, jamstvu, kao i informacije o povijesti vas, kao pacijenta, kada koristite naše usluge u svrhu obrade zahtjeva na temelju jamstva ili tehničke podrške za izvršene usluge.

Osobni podaci mogu se prenositi trećim stranama pod uvjetom da postoji opravdana osnova za prijenos, kao što je ispunjenje usluge ili prijevoz.

Ordinacija Ostojić se koristi direktnim marketingom temeljem Vaših osobnih podataka kako bi Vas informirali o novostima i promocijama u našoj ponudi, o posebnim pogodnostima za kupnju, o prezentacijama novih proizvoda, kao i našim nastupima na sajmovima, konferencijama, te ostalim događanjima isključivo uz Vašu suglasnost.

Suglasnost za direktni marketing može se u bilo kojem trenutku povući. Svaka osoba također može bilo kada dati prigovor na obradu podataka u gore navedenu svrhu.

Ordinacija Ostojić podliježe zakonima Republike Hrvatske, kao i nadnacionalnim propisima, i dužna ih se pridržavati, uključujući pružanje vaših podataka tijelima za provedbu zakona, regulatornim i sudskim tijelima te trećim parničnim stranama vezano uz postupke ili istrage bilo gdje u svijetu gdje je to zahtijevano. Tamo gdje je to dopušteno, izravno ćemo vam uputiti takav zahtjev ili vas obavijestiti prije odgovora, osim ako bi to moglo utjecati na sprječavanje ili otkrivanje zločina.

Pružanje osobnih podataka u svrhu sukladnosti s obvezujućim zahtjevima za vašim podacima predstavlja zakonsku obvezu koja ovisi o konkretnom zahtjevu.

Kako čuvamo sigurnost vaših podataka

Koristimo razne sigurnosne mjere, uključujući enkripciju i autentifikaciju, kako bismo zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost vaših podataka.

 • Između ostalog, koristimo i sljedeće mjere:
 • strogo ograničen osobni pristup vašim podacima po načelu „nužnog pristupa“
 • sigurni prijenos prikupljenih podataka,
 • postavljanje vatrozida na IT sustave u svrhu zabrane neovlaštenog pristupa
 • trajno praćenje pristupa IT sustavima radi detekcije i spriječavanja zlouporabe osobnih podataka.

Svi vaši podaci pohranjuju se na našim sigurnim poslužiteljima i sigurnim poslužiteljima naših partnera te im se pristupa i koristi u skladu s našim pravilima i standardima sigurnosti. Zaštita privatnosti vaših podataka je trajna, te Ordinacija Ostojić poduzima sve mjere potrebne za njihovu zaštitu. Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od gubitka.

Registracijom ili ispunjavanjem kontakt forme na internet stranici www.novi-osmijeh.hr ili nekim drugim stranicama u našem vlasništvu,  dajete nam zasebnu suglasnost (privolu) da obrađujemo vaše osobne podatke navedene u registracijskoj ili kontakt formi u određenu svrhu/e, kao i podatke dostupne u procesu dostave dokumentacije u vidu snimke ortopana i slično. Svrhe koje Ordinacija Ostojić može istaknuti u registracijskoj ili kontakt formi zahtijevaju zasebnu privolu svake posebno.

Obvezujemo se čuvati privatnost vaših osobnih podataka te s istima postupati u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (679/2016) EU, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i drugim važećim primjenjivim propisima. Prikupljene osobne podatke korisnika i posjetitelja web stranice, kao i ostalih pacijenata ili potencijalnih pacijenata, ne smijemo i nećemo neovlašteno upotrebljavati niti učiniti dostupnim trećim osobama, osim u slučajevima kada to poseban zakon dozvoljava, ukoliko to čini našu zakonsku obvezu ili je pak potrebno u svrhu realizacije ugovornih obveza.

Obvezujemo se da nećemo zloupotrebljavati osobne podatke iz registracijskog ili drugog obrasca ili prikupljene putem cookies-a, niti ih bez vašeg dopuštenja prepuštati trećim osobama, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obveza. Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet Korisnika (primjerice ime i prezime, adresa e-pošte, adresa stanovanja i sl.), a koji služe za odgovaranje na upite Korisnika, statistiku te eventualnog slanja posebnih ponuda i newslettera, a po posebno pribavljenoj privoli.

Svi podaci o korisnicima strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Ordinacije Ostojić i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Obavezujemo se pružati zaštitu vaših osobnih podataka na način da prikupljamo samo osnovne podatke koji su nužni za ispunjenje svrhe dane privole ili legitimnog interesa, ugovorne ili zakonske osnove. Podatke koji se pristupom na internetsku stranicu automatski bilježe (IP adresa, ime domene, vrste pretraživača, broj posjeta, vrijeme provedeno na stranicama i sl.) koristit ćemo isključivo radi ocjene posjećenosti internetske stranice i radi poboljšanja njezina sadržaja i funkcionalnosti, odnosno u statističke svrhe.

Ordinacija Ostojić informira Korisnike o načinu korištenja prikupljenih podataka te koristi iste za marketinške kampanje isključivo po posebno pribavljenoj privoli. U slučaju promjene bilo kojeg od osobnih podataka (npr. mjesto stanovanja, adresa dostave) koji se evidentiraju prilikom registracije, Korisnik je dužan promjenu izvršiti i u korisničkim podacima.

Prema važećem nacionalnom i nadnacionalnom zakonodavstvu, u cilju zaštite povjerljivosti osobnih podataka, posebno se obvezujemo postupati s vašim podacima u skladu sa zakonom i dobroj vjeri, prikupljati podatke isključivo u točno određene i zakonite svrhe, ne prosljeđivati podatke bilo kojoj trećoj osobi bez vaše prethodne privole, ne prosljeđivati osobne podatke državama izvan područja EU ako ta država ne osigurava primjerenu razinu zaštite podataka; osigurati primjerenu, sigurnu pohranu osobnih podataka, na način da ista ne prelazi svrhu radi koje su podaci prikupljeni i radi koje se obrađuju; osigurati točnost osobnih podataka; osigurati obradu osobnih podataka samo za vrijeme i svrhu za koju je to potrebno; poduzimati sve potrebne i prikladne tehničke i organizacijske mjere radi sprječavanja uništenja, oštećenja ili gubitka osobnih podataka Korisnika.

Za slučaj da više ne želite da više na bilo koji način obrađujemo vaše podatke,  zahtijevate brisanje, ispravak ili prijenos vaših podataka, o tome nas obavijestite, i to putem e-mail poruke na e-mail adresu Službenika za zaštitu podataka: [email protected] ili besplatni broj telefona: 0800 4554.

Ordinacija Ostojić može kontaktirati Korisnika radi provjere autentičnosti zahtjeva.

Korisnik koji je fizička osoba može u bilo kojem trenutku zatražiti da mu/joj Ordinacija Ostojić:

 • Omogući pristup katalogu prikupljanja osobnih podataka;
 • Potvrdi obrađuju li se podaci u odnosu na Korisnika te omogućiti pregled osobnih podataka sadržanih u sustavu pohrane osobnih podataka i da ih kopira;
 • Proslijedi osobne podatke koji su sadržani u sustavu pohrane podataka;
 • Pruži popis trećih osoba kojima su preneseni osobni podaci, kada su im preneseni, na temelju čega i u koju svrhu;
 • Pruži informacije o izvorima na kojima se temelje evidencije koje osobne podatke sustav pohrane sadrži o pojedincu i načinu obrade;
 • Pruži informacije o svrsi obrade i vrsti osobnih podataka koji se obrađuju, kao i sva potrebna objašnjenja u tom smislu;
 • Objasni tehničke ili logičko-tehničke postupke donošenja odluka ako obavlja automatizirano odlučivanje obradom osobnih podataka pojedinca.

Rok čuvanja podataka Korisnika od strane Ordinacije Ostojić traje doživotno ili do primitka zahtjeva za brisanje od strane pojedinca na koga se osobni podaci odnose, nakon čega se osobni podaci brišu. Ordinacija Ostojić čuva osobne podatke dulje od navedenog roka samo ako je to obvezujuće važećim propisima u RH ili nadnacionalnim zakonodavstvom.

Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

Ukoliko Korisnik ima prigovore na obradu njegovih podataka od strane Ordinacije Ostojić, može uložiti svoj prigovor nadležnom državnom tijelu, sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

 

Kako Google upotrebljava podatke o poboljšanim konverzijama

Da bi vam izašao u susret, Google nudi prevedene verzije centra za pomoć, no njima se ne mijenja sadržaj naših pravila. Verzija na engleskom jeziku službena je verzija na kojoj se temelji provedba naših pravila. Za prikaz ovog članka na drugom jeziku upotrijebite padajući izbornik pri dnu stranice.

Google Ads poboljšane konverzije za web omogućuju vam mjerenje online konverzija koje pokreću Google oglasi pomoću izravno prikupljenih podataka (npr. kupnja, potencijalni klijent). Google se zalaže za zaštitu povjerljivosti i sigurnosti podataka koje dijelite s nama. U ovom se članku objašnjava kako Google postupa s podatkovnim datotekama koje prenosite za upotrebu u poboljšanim konverzijama za web.

Više o tome kako Google postupa s podacima koje prenesete možete saznati u odjeljku o poboljšanim konverzijama za potencijalne klijente.

Kako postupamo s vašim podacima

Podaci koje prenesete upotrebljavat će se za uparivanje klijenata s Google računima i izvješćivanje o online konverzijama koje potiču interakcije Google oglasa. Čuvat ćemo povjerljivost i sigurnost vaših podataka pomoću istih vodećih standarda koje upotrebljavamo za zaštitu podataka vlastitih korisnika.

Evo kako se postupa s podacima koje prenesete:

 • Ograničena upotreba podataka. Google će podatke koje ste podijelili za poboljšane konverzije upotrebljavati samo da bi vam pružao usluge, uključujući tehničku podršku. Podaci se mogu koristiti za mjerenje svih Googleovih medija (pretraživanje, videozapis, prikaz) i platformi (AW, DV360, SA360, GA). Na primjer, podatke o transakcijama koje prenesete uparit ćemo s podacima o događajima na Google oglasima radi izvješćivanja o konverzijama. Nadalje, Google prema vašim uputama može također kombinirati podatke o poboljšanim konverzijama s podacima iz drugih proizvoda za mjerenje koje upotrebljavate, kao što je standardno praćenje konverzija, da bi se poboljšala točnost mjerenja konverzija. Možemo vam pružiti i druge neobavezne značajke koje upotrebljavaju podatke o poboljšanim konverzijama koje možete uključiti, kao što su studije u vezi s postupcima. Google upotrebljava zbirne i anonimizirane podatke o događajima konverzija kako bi oglašivačima pružio pogodnosti određenih značajki kao što je automatsko licitiranje radi poboljšavanja ukupne kvalitete i točnosti, kao i radi otkrivanja neželjenog sadržaja i prevare. Google može upotrebljavati anonimizirane podatke o događajima konverzija kako bi osigurao usklađenost s našim pravilima za poboljšane konverzije.
 • Ograničeni pristup podacima. Da bi zaštitio vaše podatke od neovlaštenog pristupa, Google upotrebljava šifriranje i kontrole pristupa zaposlenika.
 • Ograničeno dijeljenje podataka. Google neće dijeliti vaše podatke s drugim oglašivačima. U slučajevima kada je to potrebno, te podatke možemo podijeliti kako bismo udovoljili odredbama primjenjivog zakona, propisa, pravnog postupka ili valjanog zahtjeva vlasti. 
 • Sigurnost podataka. Google ulaže velike napore u to da sustavi koje upotrebljava za pohranu vaših podataka ostanu sigurni i pouzdani. Imamo specijalizirane sigurnosne inženjerske timove za zaštitu od vanjskih prijetnji našim sustavima, a sve vaše podatke pohranjujemo u šifriranom formatu radi zaštite od neovlaštenog pristupa. 

O postupku dijeljenja podataka

Donosimo više pojedinosti o postupku uparivanja i načinu na koji obrađujemo podatke podijeljene s Googleom. Pri upotrebi Google oznake:

 • Prije slanja podataka Googleu uvijek će se hashirati svi podaci koji otkrivaju identitet korisnika (npr. e-adresa, telefonski broj, ime i prezime, ulica i kućni broj). 
 • Oznakama dopuštamo dijeljenje događaja konverzija samo ako se šalju putem protokola HTTPS, standarda djelatnosti za siguran prijenos podataka.
 • Uparivanje e-pošte, telefonskog broja i adrese: za uparivanje na temelju podataka vaših klijenata, Google ima e-adrese za Google račune i odgovarajuće hashirane nizove. Nakon što prenesete svoje podatke s hashiranim e-adresama, Google Ads usporedit će svaki hashirani niz u vašim podacima s hashiranim nizom Google računa. Ako se podudaraju, podatke o tim transakcijama označit ćemo kao podudarne.
 • Google će uparene zapise o transakcijama kombinirati s podacima o klikovima na oglase/događajima oglasa na vašem računu radi izvješćivanja o online konverzijama koje pokreću Google oglasi.

Ako za isporuku podataka Googleu upotrebljavate API za poboljšane konverzije, bit ćete odgovorni za objedinjavanje podataka: 

 • Podaci o korisnicima trebaju se hashirati pomoću algoritma SHA256 koji je standard djelatnosti za jednosmjerno hashiranje. 
 • Trebaju se hashirati samo podaci koji otkrivaju identitet korisnika, kao što su e-adresa, telefonski brojevi, ime i prezime te ulica i kućni broj. Nemojte hashirati podatke o zemlji, državi i poštanskom broju.
 • Uparivanje e-adresa: za uparivanje na temelju e-adresa korisnika Google ima popis e-adresa za Google račune i odgovarajuće hashirane nizove za te e-adrese. Nakon što prenesete svoje podatke s hashiranim e-adresama, Google Ads usporedit će svaki hashirani niz u vašim podacima s hashiranim nizom ili e-adresom Google računa. Ako se podudaraju, podatke o tim transakcijama označit ćemo kao podudarne.
 • Uparivanje adresa: za uparivanje na temelju poštanskih adresa korisnika, Google pridružuje hashirane podatke o imenu i adresi za Google račune kako bi izradio ključ za uparivanje. Nakon što pošaljete podatke s hashiranim imenima i adresama korisnika (nemojte hashirati podatke o poštanskom broju, gradu, državi i zemlji), Google izrađuje sličan ključ na temelju vaših podataka i potom uspoređuje svaki ključ u vašim podacima s ključevima koji se temelje na Google računima. Ako se podudaraju, te ćemo konverzije označiti kao podudarne.
 • Uparivanje telefonskih brojeva: slično uparivanju e-adresa, Google ima telefonske brojeve za Google račune i odgovarajuće hashirane nizove za te telefonske brojeve. Nakon što prenesete podatke s hashiranim telefonskim brojevima, Google Ads će usporediti svaki hashirani niz u podacima s hashiranim nizom ili telefonskim brojevima Google računa. Ako se podudaraju, te ćemo zapise o konverzijama označiti kao podudarne.
 • Google će uparene zapise o transakcijama kombinirati s podacima o klikovima na oglase/događajima oglasa na vašem računu radi izvješćivanja o online konverzijama koje pokreću Google oglasi.

O poboljšanim konverzijama za potencijalne klijente

Kako postupamo s vašim podacima

Podaci koje prenesete upotrebljavat će se za uparivanje izvanmrežnih transakcija korisnika s klikovima koji su doveli do preusmjeravanja na vašu web-lokaciju i slanja obrasca za potencijalnog klijenta. To vam podudaranje omogućuje izvješćivanje o izvanmrežnim konverzijama koje potiču interakcije s Google oglasima. Čuvat ćemo povjerljivost i sigurnost vaših podataka pomoću istih vodećih standarda koje upotrebljavamo za zaštitu podataka vlastitih korisnika.

Evo kako se postupa s podacima koje prenesete:

 • Ograničena upotreba podataka. Google će podatke koje ste podijelili za poboljšane konverzije za potencijalne klijente upotrebljavati samo da bi vam pružao usluge, uključujući tehničku podršku. Podaci se mogu koristiti za mjerenje svih Googleovih medija (pretraživanje, videozapis, prikaz). Na primjer, podatke o transakcijama koje prenesete uparit ćemo s podacima o događajima na Google oglasima radi izvješćivanja o konverzijama. Nadalje, Google prema vašim uputama može također kombinirati podatke o poboljšanim konverzijama za potencijalne klijente s podacima iz drugih proizvoda za mjerenje koje upotrebljavate, kao što je standardno praćenje konverzija, da bi se poboljšala točnost mjerenja konverzija. Možemo vam pružiti i druge neobavezne značajke koje upotrebljavaju podatke o poboljšanim konverzijama koje možete uključiti, kao što su studije u vezi s postupcima. Google upotrebljava zbirne i anonimizirane podatke o događajima konverzija kako bi oglašivačima pružio pogodnosti određenih značajki kao što je automatsko licitiranje radi poboljšavanja ukupne kvalitete i točnosti, kao i radi otkrivanja neželjenog sadržaja i prevare. Google može upotrebljavati anonimizirane podatke o događajima konverzija kako bi osigurao usklađenost s našim pravilima za poboljšane konverzije.
 • Ograničeni pristup podacima. Da bi zaštitio vaše podatke od neovlaštenog pristupa, Google upotrebljava šifriranje i kontrole pristupa zaposlenika.
 • Ograničeno dijeljenje podataka. Google neće dijeliti vaše podatke s drugim oglašivačima. U slučajevima kada je to potrebno, te podatke možemo podijeliti kako bismo udovoljili odredbama primjenjivog zakona, propisa, pravnog postupka ili valjanog zahtjeva vlasti. 
 • Sigurnost podataka. Google ulaže velike napore u to da sustavi koje upotrebljava za pohranu vaših podataka ostanu sigurni i pouzdani. Imamo specijalizirane sigurnosne inženjerske timove za zaštitu od vanjskih prijetnji našim sustavima, a sve vaše podatke pohranjujemo u šifriranom formatu radi zaštite od neovlaštenog pristupa. 

O postupku dijeljenja podataka

Donosimo više pojedinosti o postupku uparivanja i načinu na koji obrađujemo podatke podijeljene s Googleom. Pri upotrebi Google oznake:

 • Prije slanja podataka Googleu uvijek će se hashirati svi podaci koji otkrivaju identitet korisnika (npr. e-adresa, telefonski broj, ime i prezime, ulica i kućni broj). 
 • Oznakama dopuštamo dijeljenje događaja u vezi s obrascem samo ako se šalju putem protokola HTTPS, standarda djelatnosti za siguran prijenos podataka.
 • Pohrana e-adrese i telefonskog broja: Google zadržava odgovarajuće hashirane nizove e-adresa ili telefonskih brojeva iz konfiguriranih događaja u vezi s obrascem na web-lokaciji.
 • Google će upotrebljavati hashirane nizove za uparivanje s prenesenim izvanmrežnim transakcijama u kombinaciji s podacima o kliku na oglas/događaju na vašem računu radi izvješćivanja o izvanmrežnim konverzijama koje pokreću Google oglasi.

Prilikom upotrebe poboljšanih konverzija za API za potencijalne klijente ili prijenos datoteke radi pružanja izvanmrežnih podataka Googleu vi ste odgovorni za objedinjavanje podataka: 

 • Podaci o korisnicima trebaju se hashirati pomoću algoritma SHA256 koji je standard djelatnosti za jednosmjerno hashiranje. 
 • Trebaju se hashirati samo podaci koji otkrivaju identitet korisnika, kao što su e-adresa i telefonski brojevi.
 • Uparivanje e-adresa: nakon što prenesete podatke s hashiranim e-adresama, Google Ads usporedit će svaki hashirani niz u podacima s hashiranim nizom koji je poslan iz prethodnih događaja u vezi s obrascem na web-lokaciji. Ako se podudaraju, podatke o tim transakcijama označit ćemo kao podudarne.
 • Uparivanje telefonskih brojeva: nakon što prenesete podatke s hashiranim telefonskim brojevima, Google Ads usporedit će svaki hashirani niz u podacima s hashiranim nizom koji je poslan iz prethodnih događaja u vezi s obrascem na web-lokaciji. Ako se podudaraju, te ćemo zapise o konverzijama označiti kao podudarne.
 • Google će uparene zapise o transakcijama kombinirati s podacima o klikovima na oglase ili događajima oglasa na vašem računu radi izvješćivanja o online konverzijama koje pokreću Google oglasi.

Certifikati za sigurnost podataka

ISO 27001

Google je stekao certifikat ISO 27001 za sustave, aplikacije, zaposlenike, tehnologiju, postupke i podatkovne centre koji se upotrebljavaju za niz Googleovih proizvoda, uključujući poboljšane konverzije. Preuzmite certifikat o proširenju usluge za Google Ads/Analytics – ISO27001 (PDF)

 

Pravila o uparivanju klijenata

 

Prikupljanje podataka o korisnicima

Ako upotrebljavate uparivanje klijenata, smijete prenositi samo one podatke o klijentima koje ste izravno prikupili, primjerice sa svojih web-lokacija, aplikacija, fizičkih prodajnih mjesta ili iz drugih situacija u kojima su korisnici dijelili svoje podatke izravno s vama.

Primjeri:

 • Prikupili ste podatke korisnika koji je kupio artikl s vaše web-lokacije.
 • Prikupili ste podatke korisnika koji se registrirao za primanje marketinških poruka putem vaših aplikacija.
 • Prikupili ste podatke korisnika koji se registrirao za vaš program vjernosti na vašem fizičkom prodajnom mjestu.

Morate ispuniti i sljedeće uvjete:

 • Osigurati sljedeće:
  • Vaša pravila o privatnosti otkrivaju da dijelite podatke o korisnicima s trećim stranama radi pružanja usluga u vaše ime; i 
  • Pribavili ste pristanak za takvo dijeljenje ako je to zakonski potrebno ili je to potrebno prema primjenjivim Googleovim pravilima koja reguliraju prilagođene oglase i/ili pristanak korisnika, uključujući Googleova pravila o pristanku za korisnike u EU-u.
 • Za prijenos podataka o korisnicima smijete upotrebljavati samo Googleov odobreni API ili sučelje.
 • Morate se pridržavati svih važećih zakona i propisa, uključujući sva samoregulatorna pravila ili pravila djelatnosti koja bi se mogla primjenjivati.

Dodatni zahtjevi

Zabranjeno je sljedeće:

 • prikazivanje oglasa koji prikupljaju podatke koji otkrivaju identitet, osim za Gmail oglase s HTML obrascima koji su u skladu s pravilima za Gmail oglase
 • prijenos podataka o korisnicima mlađima od 13 godina ili podataka koji su prikupljeni na web-lokacijama ili u aplikacijama namijenjenima djeci mlađoj od 13 godina
 • izrada sadržaja oglasa koji podrazumijeva poznavanje podataka koji otkrivaju identitet ili osjetljivih podataka o korisnicima (više informacija potražite u nastavku)
 • upotreba popisa korisnika koji cilja preusku ili određenu publiku. Na primjer, ne možete kombinirati popis korisnika s ostalim kriterijima ciljanja (poput zemljopisnih ograničenja) ako će to rezultirati ciljanjem oglasa na relativno mali broj korisnika.
 • oglašavanje proizvoda povezanih s osjetljivim podacima, primjerice farmaceutskih proizvoda, u kampanji s uparivanjem klijenata (više informacija potražite u nastavku)
 • prikazivanje oglasa koji su zabranjeni pravilima za Google Ads.

Ograničenja osjetljivih kategorija

Kao što je definirano u načelima pravila prilagođenog oglašavanja primjenjivim na remarketing, oglašivači ne smiju upotrebljavati osjetljive kategorije interesa za ciljanje oglasa na korisnike ili za promociju proizvoda ili usluga oglašivača. Ta se pravila primjenjuju i na remarketing s uparivanjem klijenata.

Osim toga, ne smijete upotrebljavati kampanje za uparivanje klijenata da biste identificirali osjetljive kategorije interesa povezane s vašim klijentima.

Sveobuhvatne informacije o tome što se smatra osjetljivom kategorijom interesa na temelju pravila za prilagođene oglase i pravila za uparivanje klijenata potražite u pravilima prilagođenog oglašavanja.

Neophodni

Neophodni kolačići omogućuju osnovne funkcije i nužni su za pravilan rad web stranice. Ne možemo ih isključiti te za korištenje takve vrste kolačića ne trebamo tvoju privolu.

Google Tag Manager

ImeGoogle Tag Manager
PružateljGoogle Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
SvrhaGoogleov kolačić koji se koristi za kontrolu napredne skripte i rukovanja događajima.
Politika privatnostihttps://policies.google.com/privacy?hl=en
Naziv kolačića_ga,_gat,_gid
Istek kolačića2 Godine

Statistika

Statistički kolačići nam pomažu razumjeti kako posjetitelji koriste našu web stranicu. Pomažu nam da poboljšamo tvoje korisničko iskustvo. Omogućavaju razumijevanje stupanja korisnika u interakciju s internetskim stranicom anonimnim sakupljanjem informacija i izvještavanjem.

Google Analytics

ImeGoogle Analytics
PružateljGoogle Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
SvrhaGoogleov kolačić koji se koristi za analizu web stranice. Generira statističke podatke o tome kako posjetitelj koristi web stranicu.
Politika privatnostihttps://policies.google.com/privacy?hl=en
Naziv kolačića_ga,_gat,_gid
Istek kolačića2 Mjeseca

Marketing

Marketinške kolačiće koriste oglašivači treće strane ili izdavači za prikazivanje prilagođenih oglasa. To čine praćenjem posjetitelja na web stranicama u svrhu prikazivanja oglasnog sadržaja koji je relevantan i zanimljiv za tebe kao pojedinačnog korisnika, a mogu se koristiti i za praćenje efikasnosti naših reklamnih kampanja na internetskim stranicama. Ako te kolačiće ne prihvatiš, i dalje će ti oglasi biti prikazani, ali oni neće biti relevantni.

Google Ads

ImeGoogle Ads
PružateljGoogle Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
SvrhaGoogleov kolačić koji se koristi za praćenje konverzija Google Adsa.
Politika privatnostihttps://policies.google.com/privacy?hl=en
Naziv kolačića_gcl_au, _gcl_aw, _gid, __gads
Istek kolačića180

Vanjski mediji

Sadržaj s video platformi i platformi društvenih medija blokiran je prema zadanim postavkama. Ako su kolačići vanjskih medija prihvaćeni, pristup tim sadržajima više ne zahtijeva ručni pristanak.

Google Maps

ImeGoogle Maps
PružateljGoogle Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
SvrhaKoristi se za deblokiranje sadržaja Google karata.
Politika privatnostihttps://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en
Host(s).google.com
Naziv kolačićaNID
Istek kolačića6 Month

Instagram

ImeInstagram
PružateljMeta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland
SvrhaKoristi se za deblokiranje Instagram sadržaja.
Politika privatnostihttps://www.instagram.com/legal/privacy/
Host(s).instagram.com
Naziv kolačićapigeon_state
Istek kolačićaSession

YouTube

ImeYouTube
PružateljGoogle Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
SvrhaKoristi se za deblokiranje YouTube sadržaja.
Politika privatnostihttps://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en
Host(s)google.com
Naziv kolačićaNID
Istek kolačića6 Month